عکس اسم

عکس اسم احساسی عاشقانه دونفره

عکس اسم احساسی عاشقانه دونفره

عکس اسم احساسی عاشقانه دو نفره

در این پست سری جدید عکس های دو نفره با اسم

عکس اسم عاشقانه پژمان و سمانه

عکس اسم عاشقانه پژمان و سمانه

عکس اسم عاشقانه سلیم و مژگانو سمانه

عکس اسم عاشقانه سلیم و مژگان
عکس پروفایل عاشقانه سلیم و مژگان
عکس نوشته عاشقانه سلیم و مژگان

عکس اسم عاشقانه حسام و مریم, عکس پروفایل عاشقانه حسام و مریم, عکس نوشته عاشقانه حسام و مریم,

عکس اسم عاشقانه حسام و مریم,
عکس پروفایل عاشقانه حسام و مریم,
عکس نوشته عاشقانه حسام و مریم,

عکس اسم احساسی عاشقانه دونفره (10)

عکس اسم احساسی عاشقانه دونفره

عکس اسم عاشقانه احسان و نازی, عکس پروفایل عاشقانه احسان و نازی, عکس نوشته عاشقانه احسان و نازی,

عکس اسم عاشقانه احسان و نازی,
عکس پروفایل عاشقانه احسان و نازی
عکس نوشته عاشقانه احسان و نازی

عکس اسم عاشقانه حسین و ثمین, عکس پروفایل عاشقانه حسین و ثمین, عکس نوشته عاشقانه حسین و ثمین,

عکس اسم عاشقانه حسین و ثمین
عکس پروفایل عاشقانه حسین و ثمین
عکس نوشته عاشقانه حسین و ثمین

عکس اسم عاشقانه آرمان و عطیه, عکس پروفایل عاشقانه آرمان و عطیه, عکس نوشته عاشقانه آرمان و عطیه,

عکس اسم عاشقانه آرمان و عطیه,
عکس پروفایل  عاشقانه آرمان و عطیه
عکس نوشته  عاشقانه آرمان و عطیه
عکس اسم عاشقانه حسین و عاطفه, عکس پروفایل عاشقانه حسین و عاطفه, عکس نوشته عاشقانه حسین و عاطفه,
عکس اسم عاشقانه حسین و عاطفه
عکس پروفایل عاشقانه حسین و عاطفه
عکس نوشته عاشقانه حسین و عاطفه
عکس اسم عاشقانه هومن و مریم, عکس پروفایل عاشقانه هومن و مریم, عکس نوشته عاشقانه هومن و مریم,
عکس اسم عاشقانه هومن و مریم
عکس پروفایل عاشقانه هومن و مریم
عکس نوشته عاشقانه هومن و مریم
عکس اسم عاشقانه شادمهر و پانته آ, عکس پروفایل عاشقانه شادمهر و پانته آ, عکس نوشته عاشقانه شادمهر و پانته آ,
عکس اسم عاشقانه شادمهر و پانته آ
عکس پروفایل عاشقانه شادمهر و پانته آ
عکس نوشته عاشقانه شادمهر و پانته آ
عکس اسم عاشقانه حسام و مریم, عکس پروفایل عاشقانه حسام و مریم, عکس نوشته عاشقانه حسام و مریم,
عکس اسم عاشقانه حسام و مریم
عکس پروفایل عاشقانه حسام و مریم
عکس نوشته عاشقانه حسام و مریم
عکس اسم عاشقانه شایان و بهاره, عکس پروفایل عاشقانه شایان و بهاره, عکس نوشته عاشقانه شایان و بهاره,
عکس اسم عاشقانه شایان و بهاره
عکس پروفایل عاشقانه شایان و بهاره
عکس نوشته عاشقانه شایان و بهاره
عکس اسم عاشقانه محسن پریناز, عکس پروفایل عاشقانه محسن پریناز, عکس نوشته عاشقانه محسن پریناز,
عکس اسم عاشقانه محسن پریناز
عکس پروفایل عاشقانه محسن پریناز
عکس نوشته عاشقانه محسن پریناز
عکس اسم عاشقانه سامان و مریم, عکس پروفایل عاشقانه سامان و مریم, عکس نوشته عاشقانه سامان و مریم,
عکس اسم عاشقانه سامان و مریم
عکس پروفایل عاشقانه سامان و مریم
عکس نوشته عاشقانه سامان و مریم
عکس اسم عاشقانه احسان و مهشید, عکس پروفایل عاشقانه احسان و مهشید, عکس نوشته عاشقانه احسان و مهشید,
عکس اسم عاشقانه احسان و مهشید
عکس پروفایل عاشقانه احسان و مهشید
عکس نوشته عاشقانه احسان و مهشید
عکس اسم عاشقانه میلاد و کوثر, عکس پروفایل عاشقانه میلاد و کوثر, عکس نوشته عاشقانه میلاد و کوثر,
عکس اسم عاشقانه میلاد و کوثر
عکس پروفایل عاشقانه میلاد و کوثر
عکس نوشته عاشقانه میلاد و کوثر
عکس اسم عاشقانه مسعود و ملینا , عکس پروفایل عاشقانه مسعود و ملینا , عکس نوشته عاشقانه مسعود و ملینا ,
عکس اسم عاشقانه مسعود و ملینا
عکس پروفایل عاشقانه مسعود و ملینا
عکس نوشته عاشقانه مسعود و ملینا
عکس اسم عاشقانه پژمان و سهله, عکس پروفایل عاشقانه پژمان و سهله, عکس نوشته عاشقانه پژمان و سهله,
عکس اسم عاشقانه پژمان و سهله
عکس پروفایل عاشقانه پژمان و سهله
عکس نوشته عاشقانه پژمان و سهله
عکس اسم عاشقانه المیرا و الناز, عکس پروفایل عاشقانه المیرا و الناز, عکس نوشته عاشقانه المیرا و الناز,
عکس اسم عاشقانه المیرا و الناز
عکس پروفایل عاشقانه المیرا و الناز
عکس نوشته عاشقانه المیرا و الناز
عکس اسم عاشقانه متین و مینا , عکس پروفایل عاشقانه متین و مینا , عکس نوشته عاشقانه متین و مینا ,
عکس اسم عاشقانه متین و مینا ,
عکس پروفایل عاشقانه متین و مینا ,
عکس نوشته عاشقانه متین و مینا ,
عکس اسم عاشقانه آرش و نرجس, عکس پروفایل عاشقانه آرش و نرجس, عکس نوشته عاشقانه آرش و نرجس,
عکس اسم عاشقانه آرش و نرجس,
عکس پروفایل عاشقانه آرش و نرجس,
عکس نوشته عاشقانه آرش و نرجس,
عکس اسم عاشقانه کوروش و راحله , عکس پروفایل عاشقانه کوروش و راحله , عکس نوشته عاشقانه کوروش و راحله ,
عکس اسم عاشقانه کوروش و راحله
عکس پروفایل عاشقانه کوروش و راحله
عکس نوشته عاشقانه کوروش و راحله
عکس اسم عاشقانه فرشاد و تهمینه, عکس پروفایل عاشقانه فرشاد و تهمینه, عکس نوشته عاشقانه فرشاد و تهمینه,
عکس اسم  عاشقانه دو نفره فرشاد و تهمینه
عکس پروفایل عاشقانه فرشاد و تهمینه
عکس نوشته عاشقانه فرشاد و تهمینه
به اندازه ی‌ تمامِ ثانیه هایی که
شاید دیگر نباشم، دوستت دارم…
دلم‌ برایت تنگ‌ است و دلم همیشه پشت در
به امید صدای قدم هایت بی قرار می شود
به اندازه ی تمام روزهایی که نباشم
چشم هایت را می بوسم
حرف هایت را می فهمم
و باز هم دلم برایت تنگ می شود
می‌بینی؟ دنیا رحم ندارد جان دل…
بیا به اندازه ی ثانیه هایی که نمی دانیم
مارا چند قدم به جدایی از هم نزدیک تر می کند
قدر بدانیم بودنمان را…
عکس اسم عاشقانه پارسا و سارینا , عکس پروفایل عاشقانه پارسا و سارینا , عکس نوشته عاشقانه پارسا و سارینا ,
عکس اسم عاشقانه دو نفره پارسا و سارینا
عکس پروفایل عاشقانه پارسا و سارینا
عکس نوشته عاشقانه پارسا و سارینا
عکس اسم عاشقانه امید و ناهید , عکس پروفایل عاشقانه امید و ناهید , عکس نوشته عاشقانه امید و ناهید ,
عکس اسم  عاشقانه دو نفره امید و ناهید ,
عکس پروفایل عاشقانه امید و ناهید ,
عکس نوشته عاشقانه امید و ناهید ,
عکس اسم عاشقانه محسن و ثمین , عکس پروفایل عاشقانه محسن و ثمین , عکس نوشته عاشقانه محسن و ثمین ,
عکس اسم عاشقانه دو نفره محسن و ثمین
عکس پروفایل عاشقانه محسن و ثمین
عکس نوشته عاشقانه محسن و ثمین

 


به هیچ کدام از سوال ها جواب نداده بود. فقط زیر سوال آخر نوشته بود: «نه بابام مریض بوده، نه مامانم، همه صحیح و سالمن شکر خدا. تصادف هم نکردم، خواب هم نموندم، اتفاق بدی هم نیفتاده. دیشب تولد عشقم بود. گفتم سنگ تموم بذارم براش. بعد از ظهر یه دورهمی گرفتیم با بچه ها. بزن و برقص. شام هم بردمش نایب و یه کباب و جوجه ترکیبی زدیم. بعد گفت: بریم دربند؟ پوست دست مون از سرما ترک برداشت ولی می ارزید. مخصوصن باقالی و لبوی داغ چرخی های سر میدون. بعدش بهونه کرد بریم امامزاده صالح دعا کنیم به هم برسیم. رفتیم. دیگه تا ببرمش خونه و خودم برگردم این سر تهرون، ساعت شده بود یک شب. راست و حسینی حالش رو نداشتم درس بخونم. یعنی لای جزوتم باز کردما، اما همش یاد قیافش
می افتادم وقتی لبو رو مالیده بود رو پک و پوزش. خنده ام می گرفت و حواسم پرت می شد. یهویی هم خوابم برد. بیهوش شدم انگار. حالا نمره هم ندادی، نده. فدا سرت. یه ترم دیگه آوارت میشم نهایتش. فقط خواستم بدونی که بی اهمیتی و این چیزا نبوده. یه وقت ناراحت نشی.»
چند سال بعد، تو یک دانشگاه دیگر از پشت زد روی شانه ام.گفت: «اون بیستی که دادی خیلی چسبید» گفتم: «اگه لای برگه ات یه تیکه لبو می پیچیدی برام بهت صد می دادم بچه.» خندید و دست انداخت دور گردنم. گفت: «بچمون هفت ماهشه استاد. باورت میشه؟» عکسش را از روی گوشیش نشانم داد. خندیدم. گفت: «این موهات رو کی سفید کردی؟ این شکلی نبودی که.» نشستم روی نیمکت فلزی و سرد حیاط. نشست کنارم. دلم میخواست براش بگویم که یک شبی هم تولد عشق من بود که خودش نبود، دورهمی نبود، نایب نبود، دربند نبود، امامزاده صالح نبود، خدا…. فقط سرد بود.
عکس اسم عاشقانه سامیار و سولماز, عکس پروفایل عاشقانه سامیار و سولماز, عکس نوشته عاشقانه سامیار و سولماز,
عکس اسم عاشقانه دو نفره سامیار و سولماز
عکس پروفایل عاشقانه سامیار و سولماز
عکس نوشته عاشقانه سامیار و سولماز

 


«کتاب وقتی باز است ذهنی است که حرف می‌زند، وقتی بسته است دوستی است به‌انتظار، وقتی فراموش می‌شود جانی است که می‌بخشاید، وقتی نابود شود، دلی است که می‌گرید.»
عکس اسم عاشقانه بهادر و بهاره , عکس پروفایل عاشقانه بهادر و بهاره , عکس نوشته عاشقانه بهادر و بهاره ,
عکس اسم عاشقانه دو نفره بهادر و بهاره
عکس پروفایل عاشقانه بهادر و بهاره
عکس نوشته عاشقانه بهادر و بهاره


دست‌هایت کجا هستند؟ دست‌هایت که مثل خبر بیداری از روی پوستم می‌گذشتند.
دست‌هایت که وقتی می‌گرفتم‌شان از وحشت سرنگون‌بودن میان زمین و آسمان خالی می‌شدم.
عکس اسم احساسی عاشقانه دونفره 1 دونفره
دور نباش
در این دنیایِ کوچک!
در این آغوشِ دنج!
نزدیک تر باش،از روح به جان،
نزدیک تر باش،از جان به تن،
نزدیک تر باش،از تن به من!
تو
خود من باش! ♥️
عاشقانه دو نفره
عکس اسم عاشقانه فرید و نیلوفر, عکس پروفایل عاشقانه فرید و نیلوفر, عکس نوشته عاشقانه فرید و نیلوفر,
گاه سرماى زمستان
روابط را تيره مى كند.
به گرماى
اين شعله‌ی كوچک ايمان بياور!
«عشق»، نجاتمان خواهد داد…
—-
«چه روزهای کثیفی!
خورشید هر روز در چرک و خون طلوع می‌کند و در لجن مرداب غروب می‌کند. صبح‌ها دلم نمی‌خواهد بیدار شوم و شب‌ها نمی‌توانم درست بخوابم. روزم در دل‌مشغولی و شبم در خواب و بیدار می‌گذرد…»
برچسب ها
مشاهده بیشتر

علی جهان

علی هستم ادمین سایت بزرگ عکس بارون که یکی از جامع ترین سایت های عکس ایران خواهد شد و با هدف اینکه مخاطب های جوان زیادی روجذب کنم . و ایده هاشون استفاده کنم . سایت در 14 اذرماه 1398 شروع به فعالیت کرده.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن