عکس نوشته دار

عکس نوشته پروفایل تنهایی و جدایی

عکس نوشته تنهایی و جدایی | عکس پروفایل تنهایی و جدایی

عکس پروفایل تنهایی پسرانه

هر آدمی
یه روزی یه جایی
مجبور میشه خودشو جا بذاره و بره
توی یه کافه
تویه خیابون
یه شهر
تو دل یه آدم…

عکس پروفایل تنهایی پسرانه

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

خواهشا
وقتی دارید دروغ میگید
لطفا اون رو جایی بنویسید …
که فراموشتون نشه ،دستتون رو بشه 😶✌️

عکس پروفایل تنهایی شیک تره

عکس پروفایل تنهایی شیک تره

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

مهم نیست یه روزی چقدر بهت
علاقه داشتم
وقتی ببینم با ابراز احساسات من
داری خودت رو گم میکنی
جوری میذارمت کنار که انگار
هیچ وقت وجود نداشتی !

عکس پروفایل تنهایی دخترونه بدون متن

عکس پروفایل تنهایی دخترونه بدون متن

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

دلتنگى شوخى سَـرش نميشود
دلتنگى موريـانه است و
مَن هنوز آدم نشده ام

مَـن
هنوز چوبى ام .. !

عکس پروفایل تنهایی غمگین

عکس پروفایل تنهایی غمگین

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

دخترجون
کسی که دوست داره
گوشه کنار زندگیش قایمت نمیکنه

عکس پروفایل تنهایی پسرانه بدون متن

عکس پروفایل تنهایی پسرانه بدون متن

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

چه خوب میشد …
افتخار آدما به این نباشه که
هیچکس حریف زبون من نمیشه
کاش به این افتخار میکردن که
هیچکس حریف شخصیت من نمیشه

عکس پروفایل تنهایی بدون متن

عکس پروفایل تنهایی بدون متن

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

از تــه قــلــبــم بــراتــون آرزو مــى كنــم كه هيچــوقــت مــجــبــور نــشــيد

واســه گــفــتــن يه “دلــم بــرات تــنــگ شــده

” ى ســاده، از خــودتــون ســوال كنــيد بــهش بــگــم يا نــگــمــ؟…:)

عکس پروفایل تنهایی و ناراحتی

عکس پروفایل تنهایی و ناراحتی

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

مــن دیــگــه
مــَنــِ ســابــق نــیــســتــمــ…

عکس پروفایل تنهایی جدید

عکس پروفایل تنهایی جدید

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

صداقت؟…. یادش گرامى…
غیرت؟….. به احترامش یک لحظه سکوت…
معرفت؟….. یابنده پاداش میگیرد…
مرام؟….. قطعه ی شهدا …
عشق؟ ….. از دم قسط…
واقـــعـــ ـا به کــــــجــا چنین شتابان؟

عکس پروفایل تنهایی بهتره,

عکس پروفایل تنهایی بهتره

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

رفتنـــت ..
نبودنت !
نــ ـ ــآمردیــت ,
نـﮧ اذیتـم کردُ نـﮧ حتـﮯ ,
ثآنیـه اﮮ , برآم سوآل شد !
فقــــــط ..
یـڪ بغض خفـه ام میکنــد ..
چگونـﮧ نگآهــت کرد ؟؟
ڪـﮧ مرآ تنهــآ گذآشتـﮯ😔🤞

عکس پروفایل تنهایی بهتره,

عکس پروفایل تنهایی بهتره,

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

رفتنت درد سینہ سوزے شد و بس…

عکس پروفایل تنهایی خوبه

عکس پروفایل تنهایی خوبه

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

دل آدم براے بہ دست آوردن ڪسے ڪہ دوستش داریم
هرروز تند تر از روز قبل برایش میزند
ولے اگر همان دل از ڪسے ڪ دوستش داریم بشڪند
هرروز با خود میگویدڪہ ڪاش هیچوقت نمیزد

عکس پروفایل تنهایی خوبه

عکس پروفایل تنهایی خوبه

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

چقدر سخت به اونے ڪه
دوستش دارے بال و پر بدی
وقتے پرواز یاد گرفت با تو نپره … ‌‌‌‌‌😔

عکس پروفایل تنهایی زن

عکس پروفایل تنهایی زن

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

موهایم سفید شد
در انتظار کسی که
قرار بود با عاشقی
رو سفیدم کند …😞✌️

عکس پروفایل تنهایی و غریبی

عکس پروفایل تنهایی و غریبی

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

💔این روزهـــا
💔دل شــــده مثل سیـــ🚬ـــگار
💔میخـــــرن
💔روشنش میڪنن
💔اتیشش مـــــــــیزنن
💔میسوزه تمــــوم ڪہ شد
💔زیر پا لهش میڪنن

عکس پروفایل تنهایی با متن

عکس پروفایل تنهایی با متن

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

از خصوصیات آدمهای خوب
اینه که وقتی جایی بدرفتاری میکنن،
خودشون بیشتر اذیت میشن…

عکس پروفایل تنهایی با متن

عکس پروفایل تنهایی با متن

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

زمونه جوریه که بهتره از هیچکس
انتظار نداشته باشی….🥀

عکس پروفایل تنهایی و دلتنگی

عکس پروفایل تنهایی و دلتنگی

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

همیشه برای گریه کردن
زانوی خودتو به شونه بقیه ترجیح بده
آدما تو سختیا زود شونه خالی میکنن…💔✌️

عکس پروفایل تنهایی هم عالمی دارد

عکس پروفایل تنهایی هم عالمی دارد

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

حــرومــزادگــے تــو ‘ یــه رازه بــیــن مــامــان بــابــاتــ…
با ڪــارات ثــابــتــش نــڪــن !!! :)

عکس پروفایل تنهایی و بیکسی

عکس پروفایل تنهایی و بیکسی

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

‌‌‏حــِس اون ســیــگــارِ بــَدبــَخــتــے رو دارم ڪــِ هَمــه جــا حــَرف اَز تــَرڪ ڪــَردَنــِشــه 🚬…:)💔😔

عکس پروفایل تنهایی شب

عکس پروفایل تنهایی شب

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

تــو دنــیــایــے زنــدگــے مــیــڪــنــیــمــ
ڪــه آدمــ‌ها جــذب بــے مــحــلــیــت مــیــشــن
نــه مــهربــونــیــتــ…!

عکس پروفایل تنهایی با خدا

عکس پروفایل تنهایی با خدا

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

+چته باز ؟
-بغض نبودنش
-داره دیون م میکنه:(

عکس پروفایل تنهایی دختر

عکس پروفایل تنهایی دختر

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

وقتى کسى رو دوس داشته باشى واسه نبودناش،
واسه نخواستناش،
واسه دروغاش
همیشه یه بهونه واسه خودت جور میکنى و این قسمت تلخه داستانه…:)💔😔

عکس پروفایل تنهایی دخترانه

عکس پروفایل تنهایی دخترانه

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

زنــدگــے مــیــتــوانــد فــوقــ‌الــعــاده بــاشــد
اگــر دیــگــران مــا را بــه حــال خــودمــان بــگــذارنــد

عکس نوشته تنهایی بهتره,

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

آقــاے قــاضــیــ
همــه شــبــیــه همــن فــقــط بــعــضــیــاشــون قــشــنــگــ‌تــر دروغ مــیــگــنــ…

عکس نوشته تنهایی دخترانه

عکس نوشته تنهایی دخترانه

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

می گویَم مهم نیست که رفتی!
می گویَم دلتنگت نیستم!
می گویَم بود و نبودت برایم فرقی ندارد!
می گویَم فراموشت می کنم!
امّا فقط می گویَم…
می فهمی این یعنی چه؟!

عکس نوشته تنهایی یعنی

عکس نوشته تنهایی یعنی

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

غـمـگیـن …رفتنت نیستــــــم…

دلـــتنگ…

رویــایـــے هستـــم…

کــہ بــا غــریـــبـہ اے دیـگـر…

قـــسمـت شــــــد…

عکس نوشته تنهایی یعنی

عکس نوشته تنهایی یعنی

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

آدم بی معرفت وجود نداره!
فقط طرف باهات حال نمیکنه
وگرنه برو ببین واسه اونایی که
باهاشون حال میکنن
چقدر با معرفته !

عکس نوشته تنهایی یعنی

عکس نوشته تنهایی یعنی

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

هر ڪسے براے خوو روزهایے دارد
شنبہ، یڪشنبہ
چند شنبہ‌اش مهم نیست
یادش ڪہ مےافتے
جگرت را تڪہ تڪہ مےڪند…

عکس نوشته تنهایی سخته

عکس نوشته تنهایی سخته

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

اولین بارے ڪہ دیدمت
هرگز فڪرس را نمیڪردم تو همان ڪسے هستے ڪہ
قرار است بعدها، بارها برایش بمیرم…

عکس نوشته تنهایی پسر

عکس نوشته تنهایی پسر

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

همیشه اختلاف
باعث جدایی آدما نمیشه ،
گاهی محبت زیاد
آدما رو خفه میکنه… 🖤🥀

عکس نوشته تنهایی من

عکس نوشته تنهایی من

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

تو با من قدم بزن
من تا ته دنیا جاده میسازم برات

عکس نوشته تنهایی جدید

عکس نوشته تنهایی جدید

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

اعتبار آدمها بہ حضورشان نیست .
بہ دلهرہ اے است ڪہ در نبودنشان
احساس مے شود ..
بعضے از نبودن ها را
هیچ بودنے پُر نمے ڪند…

پروفایل تنهایی و جدایی

پروفایل تنهایی و جدایی

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

سلامتی پسری که …
شریکش ، رفیقش ، عشقش
همسرش ؛ همه اش یه نفر بوده و هست

پروفایل تنهایی و جدایی

پروفایل تنهایی و جدایی

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

+چشاتو ببند
–باشہ
+چے میبینے؟
–هیچے!
+زندگے من بدون تو این شڪلیہ

عکس نوشته تنهایی رو دوست دارم

عکس نوشته تنهایی رو دوست دارم

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

⇜نــــ‌ـ ــــرو⇝

درد نـــــاڪــــــ
تــــرین!!!
⇜التــــــــماس⇝
دنیـــــــــاســـــت….😔

عکس نوشته تنهایی شب

پروفایل تنهایی و جدایی

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

ﻣــــــــﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿــــــﺨﻨﺪﻡ ﺍﺯ ﺩﻟﺨــــــﻮﺷﯽ
ﻧﯿﺴﺖ…
ﻣﯿـــــﺨﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺭﺩﻫﺎﻡ ﯾــــــﺎﺩﻡ ﺑــــــــﺮﻩ
ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾــــــﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗﺮ ﻧﺸـــــﻢ..
ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑــــﻨﻢ.!!

عکس نوشته تنهایی و غمگین

عکس نوشته تنهایی و غمگین

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

_از چشات چرا اشک میاد؟!
+آلرژی دارم

_به چی؟
+ندیدنش..!

عکس نوشته تنهایی اینستا

عکس نوشته تنهایی اینستا

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

#راســتــشــو بــگــمــ

#بــے تــو حــالــمــ

#بــد جــور خــرابــہ…😔

عکس نوشته تنهایی و مرگ

عکس نوشته تنهایی و مرگ

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

همیشه فکرمیکردم بدترین اتفاق اینه که آخرش تنها بمونی
اما نه !
بدترینش اینه که کنار آدمهایی بمونی که باعث میشن احساس تنهایی کنی …

عکس نوشته تنهایی هم عالمی داره

عکس نوشته تنهایی هم عالمی داره

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

#°غََمْْگينََمْ°

√°هََمْْانََنْْدِ #دَلْْقََکی

ْ #کِِه رویِ #صََحْْنَِه

#چِِشْْمِِشْ بِِه

#عِِشْْقِِشْ اُفْْتْْادْ #کِِه

#با مََعشْْوقََشْ بِِه #او

#ميْْخَنْْديْْدَنْْد…

عکس نوشته تنهایی هم عالمی دارد

عکس نوشته تنهایی هم عالمی دارد

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

آرے ؛ تقصیر از من است…

آن زمان ڪہ گفتے قول بده همیشہ ڪنارم بمانے

یادم رفت بپرسم ڪنار خودت یا خاطره هایت …..!😔💔عکس نوشته تنهایی خیلی خوبه

عکس نوشته تنهایی خیلی خوبه

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

ماهی به آب گفت : بی تو میمیرم
آب خواست امتحانش کنه
گفت: میرم و به حرفات فکر میکنم
رفت و زود برگشت اما ماهی مرده بود
هیچ وقت با نبودنت کسی رو امتحان نکن.😔💔

عکس نوشته تنهایی زن

عکس نوشته تنهایی زن

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

وقتی از کسی دلخور میشم
یه مدت میذارمش کنار
اگه دلخوریم رفع نشد کلا میذارمش کنار!
توام فعلا کنار باش…

عکس نوشته تنهایی و غم

عکس نوشته تنهایی و غم

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

مغرورم در حد گُـرگ
★ﺑَـــﺮﺍمم ﻣــُﻬِــﻢِ ﻧیس
ﭼِـﻪْ ﮐَﺴــےﺟــٰﺎمْ ﺭُو تــوُ ﻗَﻠــﺒت مـیـگیـرِهْ ﭼُـﻮﻥْ ﻣـﯿـدونَـم‌ْ
ﭘـَـﺲ ﻣـوندیهٖ ﮔُـــرگا رو
فـﻘَـﻂ کفتارا ﻣﯿبرند❥‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

عکس نوشته تنهایی خودم

عکس نوشته تنهایی خودم

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

دلــــم نـگرفتـــه از ایــن کــه رفتـــــه ای . . .

دلگیرم از تمام دوست داشتنهایی که گفتی ولی نداشتی…!!💔

دلگیر از تمام نگاه های خالی از احساس تو

دلگیرم از خودم که چرا دوست داشتم دروغهایت را باور کنم

عکس نوشته تنهایی انگلیسی

عکس نوشته تنهایی انگلیسی

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

پدر کسی است که همیشه

سنگینی بار خستگی را از دوشمان

برمیدارد و هیچ وقت به رو نمی آورد
که خسته است…

عکس نوشته تنهایی و خدا

عکس نوشته تنهایی و خدا

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

هرگز بہ ڪسے ڪہ براےِ …
” احساس تو “

ارزش قائل نیست …
دل نبند …
بہ خودت بیاموز …
هر ڪسےارزشِ ماندن …
در قلبِ تو را ندارد 😔

عکس نوشته تنهایی و خدا

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

عکس پروفایل تنهایی و جدایی

تــو دنــیــایــے زنــدگــے مــیــڪــنــیــمــ
ڪــه آدمــ‌ها جــذب بــے مــحــلــیــت مــیــشــن
نــه مــهربــونــیــتــ…!

برای دانلود کلیک کنید 

عکس نوشته تنهایی و خدا

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

هَـــــــــمــــــــــــه مــیــگـــــن

بــالــاخـــــــــره مــیــگـــــذر …

ولیــ بــاور ڪــُــــــن بــه جــُــــــــز عــمــرمــــــــــــون

هیــچـــــــــے نــمــیــگــــــــذره..

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

شـــک نکن ‘ دنیا همینه :
مـرد بودن ‘ دَرد ‘ دارد ..
نامرد بودن ‘ کـِـیـــف ‘ !!
خوبی ‘ تــاوان ‘ دارد ..
بدی ‘ احترام ‘ !!
پاک باشی ‘ تـَـنهایی ‘ ..
خیانت کنی ‘ با کلاســی ‘

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

ڪـاش
صداے بعضـے آدما رو میشد بوســـید…!

مخصوصا وقتیڪہ

اسمـتـ رو صـدا میـزننـد😔💔

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

چه روزهای خوبی داشتیم
زمانی که یک تلفن همه خانواده را
کنار هم جمع می‌کرد ؛ اما….!!!

الان 10 موبایل کل خانواده را از
هم جدا می‌کند…!

عکس نوشته پروفایل تنهایی و جدایی

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

از تنهایی نترسین …!

از اینکه هر آدم نالایقی رو
کنار خودتون تحمل کنین، بترسین !

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

پروفایل تنهایی و جدایی

از وقــتــے رفــتــے نــویــســنــده شــدمــ‌ام
حــرف هایــم را بــا ســیــگــار روے ریــه‌هاے مــیــنــویــســمــ

😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤯

برچسب ها
مشاهده بیشتر

علی جهان

علی هستم ادمین سایت بزرگ عکس بارون که یکی از جامع ترین سایت های عکس ایران خواهد شد و با هدف اینکه مخاطب های جوان زیادی روجذب کنم . و ایده هاشون استفاده کنم . سایت در 14 اذرماه 1398 شروع به فعالیت کرده.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن