عکس پروفایلعکس نوشته دار

عکس پروفایل انگیزشی و موفقیت سری اول

عکس پروفایل انگیزشی موفقیت|عکس نوشته انگیزشی موفقیت

گاهى اين آدمها نيستن كه تغيير ميكنن در واقع اين ماسک شون هست كه ميفته.

طرز رفتار تو مثل برچسب‌ قیمته، نشون میده چقدر ارزش داری

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته انگیزشی و انرژی مثبت

برای دیدن  تصاویر بیشتر به ادامه مطلب  مراجعه کنید

عکس نوشته انگیزشی برای زندگی

عکس نوشته انگیزشی و وموفقیت

Nobody says life is easy but everyone always says that it worths it.

هیچکس نمیگه زندگی آسونه اما همه همیشه میگن که ارزششو داره.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس پروفایل انگیزشی موفقیت

Don’t be a parrot in life be an eagle, a parrot talks way too much but can’t fly high but an eagle is silent and has the power to touch the sky.

در زندگی طوطی نباش یک عقاب باش، یک طوطی بیش از حد حرف می‌زند اما نمی‌تواند زیاد پرواز کند، اما یک عقاب ساکت است و قدرت لمس اسمان را دارد.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

,عکس نوشته های انگیزشی زندگی

Isn’t it funny how day by day nothing changes, but when you look back, everything is different?

خنده دار نیست که چطور روز‌ به‌ روز هیچ چیز تغییر نمیکنه ولی وقتی به عقب نگاه میکنیم همه چیز فرق کرده؟

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته انگیزشی و انرژی مثبت

she was happy, she lived for herself and enjoyed her own company, they called it loneliness, she knew it was freedom.

خوشحال بود، برای خودش زندگی میکرد و از باخودش بودن لذت میبرد، اونا اسمشو گذاشته بودن تنهایی، اما او می دونست که این ازادی بود.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته انگیزشی و انرژی مثبت

You don’t need someone to complete you, you only need someone to accept you completely.

به کسی که تو را کامل کند نیازی نداری، به کسی نیاز داری که کاملا تو را بپذیرد.

عکس پروفایل انگیزشی و وموفقیت

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته انگیزشی و انرژی مثبت

she was happy, she lived for herself and enjoyed her own company, they called it loneliness, she knew it was freedom.

خوشحال بود، برای خودش زندگی میکرد و از باخودش بودن لذت میبرد، اونا اسمشو گذاشته بودن تنهایی، اما او می دونست که این ازادی بود.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته انگیزشی و مثبت

عکس پروفایل انگیزشی و وموفقیت

You don’t need someone to complete you, you only need someone to accept you completely.

به کسی که تو را کامل کند نیازی نداری، به کسی نیاز داری که کاملا تو را بپذیرد.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته انگیزشی و مثبت

Often when you lose your hope and think this is the end god smiles from above and says “Relax, sweetheart, it’s just a bend, not the end”.

اغلب وقتی امیدت رو از دست میدی و فکر میکنی که این دیگه اخر خطه، خدا از بالا بهت لبخند میزنه و میگه، اروم باش عزیزم این فقط یه پیچه هنوز که تموم نشده.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته انگیزشی و مثبت

عکس نوشته انگیزشی و وموفقیت

Everyone has a friend during each stage of life, but only lucky ones have the same friend in all stage of life.

هرکسی در دوره ای از زندگیش دوستی داشته ولی فقط خوش شانس ها هستن که یک دوست رو در تمام دوره های زندگی داشتن.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته انگیزشی و مثبت

People may forget how you look but they will never forget how you made them feel.

آدمها چهره ى تو رو فراموش ميكنن اما هرگز حسى كه در وجودشون ايجاد كردى
رو از ياد نميبرن.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته انگیزشی و مثبت

No matter how badly someone treats you, never drop down to their level, remain calm, stay strong and walk away.

اهميت نده اگر كسى بد باهات رفتار ميكنه، هرگز خودت رو به اندازه سطح اونها پايين نيار، ارام بمان، قوى باش و از كنارشان بگذر.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته های انگیزشی و مثبت

عکس پروفایل انگیزشی و وموفقیت

Whatever you are planning to do, do it quietly. Not everyone needs to know your business, your goals might be too big for them to handle and they will hold you back from what you are destined to become.

هر چیزی که داری براش برنامه میریزی، بی سر و صدا انجامش‌بده. نیاز نیس همه کسب و کارتو بدونن، اهداف‌ِ تو ممکنه خیلی براشون بزرگتر از اون‌چیزی باشه که بتونن باهاش سر و کار داشته باشن و تو رو از آنچه که مقدر به شدنشی، باز خواهند داشت.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته های انگیزشی و مثبت

A man with dreams needs a woman with vision.

مردی که رویا داره، به‌زنی با بینش احتیاج داره.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته های انگیزشی و مثبت

The world is full of monsters with friendly faces and angels full of scars.

دنیا پر است از هیولاهایی با چهره‌های دوستانه و فرشته هایی با چهره‌های پر از زخم.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته های انگیزشی و مثبت

True people cry when you leave, fake people leave when you cry.

ادمای واقعی و صادق موقعی که تو میری، گریه میکنن، ادمای فیک و تقلبی موقعی که تو گریه میکنی، میرن.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته های انگیزشی و مثبت

There are only four words that means so much more than “I love you”, and those words are “I’m here for you.”

تنها چهار کلمه هست که خیلی بیشتر از “دوستت دارم” معنامیده، و اون کلمات”من برای تو هستم” هستند.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته های انگیزشی و مثبت

Inside every sane person there’s a madman struggling to get out.

درون هر آدم عاقل، یک دیوانه در حال تقلا برای بیرون امدن است.

عکس نوشته های انگیزشی و مثبت

If you can command yourself, you can command the world.

اگر میتوانی بر خودت فرماندهی کنی، میتوانی بر دنیا فرماندهی کنی.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته های انگیزشی و مثبت

People always mean what they say in two situations:
While anger
And while kidding.

‏آدما دو جا حرف دلشون رو میزنن،
وقتی عصبانی هستن
و وقتی که شوخی میکنن.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته های انگیزشی و مثبت

Talking about our problems is our greatest addiction, break the habit talk about your joys.

بزرگترين اعتياد ما ادمها حرف زدن از مشكلاتمونه، بشكنيد اين عادت رو، از خوشى ها حرف بزنيد.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته های انگیزشی و مثبت

I’m stuck between wishing we were still together and wishing we had never met.

بین دو ارزوی اینکه کاش همچنان باهم بودیم و کاش هرگز همدیگه رو ملاقات نکرده بودیم گیر کردم.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته های انگیزشی بدنسازی

Those moments that you need more people in your life to make you feel better, you lose those you got, too and day by day you become more lonelier.

همون وقتایی که به ادمای بیشتری تو زندگیت نیاز داری تا حالت رو خوب کنن همونایی که هستن رو هم از دست میدی و روز به روز تنها تر میشی.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته های انگیزشی بدنسازی

Don’t lose hope, please be strong, keep moving forward, there will be another chance, there will be another love, but there will never be another you.

امید رو از دست نده، قوی باش لطفا، به جلو حرکت کن، فرصت دیگری وجود خواهد داشت، عشق دیگری وجود خواهد داشت، اما توی دیگری وجود نخواهد داشت.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس پروفایل انگیزشی دخترونه

عکس نوشته های انگیزشی بدنسازی

The universe is not trying to break you, it’s trying to find a way to wake you up, so that you’ll see what’s real and worth fighting for, it takes time to heal, but it also takes courage.

جهان ‌هستی سعی نداره که تو رو بشکنه، سعی داره که راهی پیدا کنه که تو رو بیدار کنه، پس خواهی دید چی واقعیه و ارزش جنگیدن‌ داره، زمان میبره تا درمان شی، ولی شجاعت هم می طلبه.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته های انگیزشی بدنسازی

In war, you can only be killed once, but in politics, many times.

شما در جنگ یکبار میمیرید ولی در سیاست بارها و بارها کشته خواهید شد

وینستون چرچیل

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

Life doesn’t give you what you want. It gives you what you work for.

زندگی اون چیزی رو که میخوای بهت نمیده، بلکه چیزی رو میده بهت که براش تلاش کردی!

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

عکس نوشته

دانلود عکس پروفایل انگیزشی انگلیسی

At least once a day, smile at a person you don’t know.

حداقل روزى يكبار به روى يكنفر كه نميشناسى لبخند بزن.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

دانلود عکس پروفایل انگیزشی انگلیسی

If you let her know that she’s your priority and remind her from time to time how much you care, you’ll be amazed at how many problems disappear in your relationship.

اگه‌ بذاری بدونه که اولویتته و هر لحظه بهش یاداوری کنی که‌ بهش اهمیت میدی، شگفت زده خواهی شد که چگونه این همه از مشکلات رابطتت ناپدید شده.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

دانلود عکس پروفایل انگیزشی انگلیسی

عکس پروفایل

The best love story is when you fall in love with the most unexpected person.

بهترین داستان عاشقانه زمانی است که عاشق غیر منتظره ترین فرد میشی.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

دانلود عکس پروفایل انگیزشی انگلیسی

You don’t need to have everything to be happy, you just need to make the most out of everything.

نیازی نیس که همه چی‌ داشته باشی که خوشحال باشی، تو فقط نیاز داری که از هرچیزی بیشترین استفاده رو ببری.

دانلود عکس پروفایل انگیزشی انگلیسی

عکس پروفایل انگیزشی و وموفقیت

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

دانلود عکس پروفایل انگیزشی انگلیسی

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

دانلود عکس پروفایل انگیزشی انگلیسی

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

دانلود عکس پروفایل انگیزشی انگلیسی

عکس پروفایل انگیزشی و وموفقیت

Note to self: if someone can fall asleep knowing your’re crying, knowing you’re hurting or didn’t get home safe, they don’t care for you.

نامه ای به خود: اگه کسی میتونه بخوابه در حالیکه میدونه داری گریه میکنی، درد میکشی یا احساس امنیت نمیکنی، بدون بهت اهمیت نمیده.

دانلود عکس پروفایل انگیزشی انگلیسی

Everything happens when it needs to happen, but don’t wait for extraordinary opportunities, seize common occasions and make them great.

همه چیز زمانیکه نیاز باشه اتفاق میفته، برای فرصت های فوق العاده صبر نکن، فرصتهای معمولی‌رو بدست بیار و ازشون فرصتهای عالی بساز.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

دانلود عکس پروفایل انگیزشی انگلیسی

I hope you never steal someone’s heart to fill a hole or heal a hurt, a person’s love isn’t a raincoat you slip on only when it storms.

امیدوارم هیچوقت‌ دل کسی رو ندزدی تا جای‌ خالی ای رو پر کنی یا زخمی رو درمان کنی، عشق‌ ادما کت بارونی نیس که هر وقت طوفان اومد تنت کنی.

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

برچسب ها
مشاهده بیشتر

علی جهان

علی هستم ادمین سایت بزرگ عکس بارون که یکی از جامع ترین سایت های عکس ایران خواهد شد و با هدف اینکه مخاطب های جوان زیادی روجذب کنم . و ایده هاشون استفاده کنم . سایت در 14 اذرماه 1398 شروع به فعالیت کرده.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن